PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om oss

Frivilligsentralen er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.

Frivilligsentralen skal bidra til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og frivillige organisasjoner i regionen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet.

Frivilligsentralene skal ha en universell utforming og være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet.

FRIVILLIGSENTRALEN ET STED / VÅR PLAZA

- Et knutepunkt som skal koordinere frivillg arbeide.
- Hvor man kan gi av seg selv til noen som trenger en!
- Hvor man kan bruke sin energi positivt.
- Hvor man kan jobbe til det beste for nærmiljøet og fremme sunne aktiviteter.
- Hvor man kan gi av alt det livet har lært en.
- Alle våre medarbeidere er pålagt taushetsplikt og tilbudet er gratis.

Frivilligsentralen er arena for alle aldersgrupper, hvor den som ønsker det kan ta kontakt på et uforpliktende grunnlag.

 

Stikkord for Frivilligsentralens virkeområder:

·         Besøk/kontakt/følgetjeneste/sosialt felleskap/integrering

·         Hjelp til småtjenester

·         Nettverksbygging/hjelp til selvhjelp -  Selvhjelpsgrupper (sorg, angst mv)

·         Formidling/bistand innen kultur- og fritidsaktiviteter


Hva er en frivillig medarbeider?

En som ikke får penger som lønn, men som får mange andre verdier som smil, tårer og medmenneskelighet.

Målet for det frivillige arbeidet er å heve livskvaliteten for mennesker i nærområdet.

Det betyr at du kan:

·         Være besøksvenn eller turvenn.

·         Være følgesvenn til kirke, lege, tannlege, arrangementer, teater, kafé…..

·         Besøk et menneske som har vanskeligheter for å komme seg ut

·         Det er et mangfold av oppgaver. Kun fantasien setter grenser.

·         Det kan være deg som forandrer et menneskes liv — til det bedre.

Blir du med?

Noen områder Frivilligsentralen vil beskjeftige seg med:

·         Besøkstjeneste

·         Pasientvenn

·         Lesere

·         Et måltid med andre

·         Følgesvenner ut i samfunnet

·         Leksehjelp

·         Internett-workshop-wi fi

·         Barnevakt

·         Andre oppgaver

Områder Frivilligsentralen ikke vil/kan beskjeftige seg med:

·         Vi ufører ikke håndverksarbeide, transporttjenester som det offentlige utfører eller taxi, samt hjemmesykepleie.

Men vi kan formidle profesjonell hjelp til de som har behov. 

 

Alle våre medarbeidere er pålagt taushetsplikt og tilbudet er gratis.
Frivilligsentralen er arena for alle aldersgrupper, hvor den som ønsker det kan ta kontakt på et
uforpliktende grunnlag.
Stikkord for Frivilligsentralens virkeområder:
·         Besøk/kontakt/følgetjeneste/sosialt felleskap/integrering
·         Hjelp til småtjenester
·         Nettverksbygging/hjelp til selvhjelp -  Selvhjelpsgrupper (sorg, angst mv)
·         Formidling/bistand innen kultur- og fritidsaktiviteter
Hva er en frivillig medarbeider?
En som ikke får penger som lønn, men som får mange andre verdier som smil, tårer og medmenneskelighet.
Målet for det frivillige arbeidet er å heve livskvaliteten for mennesker i nærområdet.
Det betyr at du kan:
·         Være besøksvenn eller turvenn.
·         Være følgesvenn til kirke, lege, tannlege, arrangementer, teater, kafé…..
·         Besøk et menneske som har vanskeligheter for å komme seg ut
·         Det er et mangfold av oppgaver. Kun fantasien setter grenser.
·         Det kan være deg som forandrer et menneskes liv — til det bedre.
Blir du med?
Noen områder Frivilligsentralen vil beskjeftige seg med:
·         Besøkstjeneste
·         Pasientvenn
·         Lesere
·         Et måltid med andre
·         Følgesvenner ut i samfunnet
·         Leksehjelp
·         Internett-workshop-wi fi
·         Amme rådgivning
·         Andre oppgaver
Områder Frivilligsentralen ikke vil/kan beskjeftige seg med:
·         Vi ufører ikke håndverksarbeide, transporttjenester som det offentlige utfører eller taxi, samt hjemmesykepleie.
Men vi kan formidle profesjonell hjelp til